KVK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) hükümleri çerçevesinde veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu metinde kişisel verilerinizi toplama, işleme, aktarma amaçları ve yöntemleri ve Kanun hükümleri gereği haklarınız ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kanun gereği açık rızanız dahilinde internet sitemize üye olmanızla birlikte kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, yaşınız ve cinsiyetiniz), iletişim bilgileriniz (teslimat adresiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz), işlem güvenliği bilgileriniz (IP adresiniz, parola bilgileriniz, çerez bilgileriniz) işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması Amaçları ve Yöntemleri

Kampanyalar hakkında bilgilendirmek, öneri ve şikayetleri kayıt altına alabilmek, mesafeli satış sözleşmesi kurulması ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, faturalandırmanın yapılması, nakliyat faaliyetinin yürütülmesi ve teslimat işlemlerinin takip edilmesi, müşteri çevresi analizinde bulunabilmek, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine katkı sunabilmek, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, satış sonrası destek hizmetinin verilebilmesi gibi amaçlarla kişisel verileriniz internet sitesi ve sosyal medya mecralarında elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 2. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 1. Veri Sorumlusu Bilgileri

Unvanı                        : Ulaş Özalp

Adresi                         : İskele Mah. Turgut Reis Cad. Peker Sitesi A Blok No:10/1 Anamur/Mersin

Telefon                       :

Vergi Dairesi              : Anamur V.D.

Vergi Numarası          :

E-posta                       :