MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 1. SATICI

Unvan : Ulaş Özalp

Adres   : İskele Mah. Turgut Reis Cad. Peker Sitesi A Blok No:10/1 Anamur/Mersin

 1. ALICI
 2. KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu ALICI’nın SATICI’ya ait e-ticaret sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.

 1. SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : Ulaş Özalp

Adres   : İskele Mah. Turgut Reis Cad. Peker Sitesi A Blok No:10/1 Anamur/Mersin

Telefon : D

Faks     : D

E-posta : D

 1. ALICI BİLGİLERİ

Adı Soyadı      : D

Adres              : D

Telefon            : D

E-posta            : D

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

5.1. Ürünün temel özellikleri (Marka, model, türü, miktarı) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Sözleşme konusu ürün aşağıdaki gibidir;

Ürün açıklaması                       : D

Miktar                                     : D

Birim Fiyatı                             : D

Ara Toplam (KDV Dahil)         : D

Nakliyat Bedeli                        : D

Toplam (KDV Dahil                 : D                               :

Ödeme şekli                            : D

 1. GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait e-ticaret sitesinde sözleşme konusu ürünün temel özellikleri, ödeme şekli, satış fiyatı ile teslimata ilişkin Ön Bilgilendirmeyi okuyup anladığını elektronik ortamda onay verdiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın Ön Bilgilendirmeye elektronik ortamda onay vermesi mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından önce SATICI’nın adresi, sözleşme konusu ürünlerin temel özelliklerini, ödeme şeklini, teslimat bilgilerini, ürünlerin satış fiyatını doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendiğini kabul ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu ürünler 30 günlük kanuni süreyi aşmamak şartı ile ALICI’nın belirttiği teslimat yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI’nın belirttiği adresteki kişiye teslim edilir. Bu süre içinde sözleşme konusu ürünler teslim edilmemesi halinde ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünleri siparişte belirtilen temel özelliklere uygun, ayıplı olmayarak, mevzuata uygun ve eksiksiz şekilde dürüstlük ve hakkaniyet kurallarına uygun ifa etmeyi, gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul ve taahhüt eder.

6.4. SATICI, sözleşme konusu ürünü temin etmesinin imkansızlaşması durumunda sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICI’ya bildireceğini, 14 gün içerisinde ise toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.5. ALICI, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi veya banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda SATICI’nın sözleşme konusu ürünleri teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul ve taahhüt eder.

6.6. ALICI, sözleşme konusu ürünlerin kendisine veya belirtmiş olduğu adresteki kişiye teslim edilmesinden sonra herhangi bir haksız nedenden ötürü ürün bedelinin SATICI’ya ödenmemesi durumunda sözleşme konusu ürünleri SATICI’nın bildiriminden itibaren 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.7. SATICI, önceden öngörülemeyen mücbir sebeplerin varlığı durumunda sözleşme konusu ürünleri teslim edemezse durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici nedenin ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi talep edebilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi durumunda ödemiş olduğu tutar 14 gün içerisinde iade edilir.

6.8. ALICI, sözleşme konusu ürünleri teslim almadan önce kontrol edecek, ambalajı yırtılmış, kırık, ezik hasarlı ve ayıplı paketi kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan paketin hasarsız olduğu kabul edilecektir.

6.9. ALICI, SATICI’ya ait e-ticaret sitesine üye olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu,  gerçeğe aykırılık nedeniyle SATICI’nın uğrayacağı tüm zararı SATICI’nın bildirimi üzerine derhal tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6.10. ALICI, SATICI’ya ait e-ticaret sitesin üzerinden sipariş oluştururken mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.  Yasal yükümlülüklerin ihlalinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kusuru ölçüsünde ALICI’yı bağlamaktadır.

 1. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI, mesafeli satış sözleşmesi uyarınca ürünün kendisine veya belirtmiş olduğu adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklı giderler SATICI’ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini kabul ve taahhüt eder.

7.2. Cayma hakkının süresi içerisinde kullanılabilmesi için SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması ve ürünlerin kullanılmamış olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması durumunda teslim edilen ürünlerin fatura ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünlerin, kutusu ambalajı varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

7.3. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde toplam bedeli ALICI’ya iade etmekle, 20 gün içerisinde ise ürünleri iade almakla yükümlüdür.

7.4. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünlerin kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. Geri gönderilmeye uygun olmayan iç giyim ürünleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI’ya teslim edilmesinden itibaren ambalajı açıldığı andan itibaren sağlık ve hijyen açısından şartlarını sağlayamayacak ürünler, fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler, tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar, Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin ürünlerin iadesi mümkün değildir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

9.1. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.